ANATOLİA BAL’ın tanımı

Anatolia Bal, Kars ve Ardahan’ın yüksek yaylalarındaki yüzlerce çiçekten Kafkas Irkı arılar (Apis Mellifera Caycasia) tarafından derlenmiş ve AKI AŞ’nin girişimi ile size ulaşmış, saflığı ve doğallığı laboratuar kontrolleri ile kanıtlanmış, üretimi ve miktarı sınırlı, ender bir üründür.

AKI AŞ’nin misyonu 
 
Günümüzde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada doğal ürünlere doğru inanılmaz bir yönelim başlamıştır. Özellikle sentetik maddelerin (tarım ilaçları, diğer pestitler, gübre, hormon ve katkı maddeleri) kullanılmadığı kirlenmemiş yöreler ve bu yörelerden elde edilen doğal ürünler son derece değer kazanmıştır. Öyle ki, bu doğal durumun sürekli kılınabilmesi amacıyla özellikle gelişmiş ülkelerde bu tür alanlar koruma altına alınmış ve bu alanlardan elde edilen ürünlerin güvenilirliği, üretimin her aşamasındaki sertifikasyon mekanizması ile garanti altına alınmıştır. Bu etkinlik, Organik Tarım diye ifade edilen yeni bir üretim tipini ortaya çıkarmıştır.
 
Organik tarım faaliyetiyle elde edilecek organik ürünler, bütün pazarlarda diğer ürünlerden farklı bir şekilde değerlendirilmekte ve yoğun emek harcanarak sınırlı miktarda üretildiği için de yüksek fiyatlara satılmaktadır.
 
Kars ve Ardahan yöresi zirai faaliyetlerin son derece sınırlı, zirai üretimden ziyade kaba yeme dayalı hayvansal üretimin yoğun olduğu bir doğal üretim alanıdır. Yörede gıda güvenliği açısından sakınca yaratacak tarımsal sentetiklerin kullanımı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle yörenin organik ürünlerin üretimine uygun doğal bir potansiyeli vardır.
 
Adını Ardahan, Kars, ve Iğdır illerinin ilk harflerinden alan AKI AŞ, bu yöredeki doğal potansiyeli değerlendirmek ve bu potansiyel üzerinde özendirici yatırımlar gerçekleştirecek yöre kalkınmasına hizmet etmek isteyen işadamlarınca kurulmuştur. AKI AŞ’nin ticari kaygısı yoktur. Temel amaç yörede sosyo-ekonomik bir gelişmenin sağlanmasıdır. Bu etkinliğin hedefi, Kars ve Ardahan’ı bal konusunda uzmanlaşmış bir yöre haline getirmek ve bu özelliği ile ülkemize ve dünyaya tanıtabilmektir.

AKI AŞ ticari bir kaygı taşımaması ve sadece belli bir yörenin ürününü tanıtması, üreticinin ürününün değeri üstünden satışının sağlanması amacıyla yola çıktığından dolayı piyasadaki hiçbir kuruluş ile rekabet halinde değildir.